รุ่นที่ ๓ ขยายเวลาสมัครวันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สามารถนำเงินสดไปชำระหน้างานได้

 

รายละเอียดคลิกที่นี่

เข้าสู่เว็บไชต์สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
คลิกที่นี่