ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย ช่วงนี้ เว็บสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย มีปัญหาชั่วคราว

อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุง
ท่านสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลได้ที่ www.thailocalgov.com

หรือทางเฟสบุ๊ค www.fecebook.com/getu2553