รุ่นที่ ๒ ขยายเวลาสมัครวันนี้ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สามารถนำเงินสดไปชำระหน้างานได้

 

เข้าสู่เว็บไชต์สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
คลิกที่นี่

รายละเอียดคลิกที่นี่